Vårt bidrag til miljøet

Vi er stolte over å øke vår grad av avfallssortering, og er alltid på utkikk etter nye, innovative løsninger for å forbedre miljøet. Dette inkluderer at vi kontinuerlig tilpasser vårt lager for gjenbruk av materialer og brukte varer/produkter.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Som et Miljøfyrtårnsertifisert selskap, setter To Malere Interiør & Vedlikehold miljøvern høyt på agendaen. Vår målsetting er å inspirere våre ansatte til å arbeide på en miljøansvarlig måte, noe som inkluderer alt fra daglig drift til større prosjektbeslutninger. For å redusere miljøpåvirkning ytterligere, har vi utvidet vår bilpark med nye elektriske kjøretøy. Trivsel og motivasjon hos våre ansatte er noe vi setter svært høyt, og vi legger derfor til rette for miljøvennlige transportløsninger til og fra prosjekter. Dette er et ledd i vår innsats for å kontinuerlig minske miljøbelastningen. Beslutninger rundt innkjøp tas også med en grundig vurdering av nødvendighet, kombinert med et søk etter mer bærekraftige alternativer. Vår dedikasjon til miljøet er en grunnleggende verdi hos oss, noe som reflekteres i alt vi gjør.